Blanketter/InformationHjälp

Ansökan om tider i lokaler och anläggningar
Ansökan om arrangemang i kommunens lokaler och anläggningar (word) 
Ansökan om arrangemang i kommunens lokaler och anläggningar (pdf) 
Ansökan om tider i kommunens lokaler och anläggningar (word) 
Ansökan om tider i kommunens lokaler och anläggningar (pdf) 
Ansökan om sommartider i kommunens lokaler senast 2/4 (word) 
Ansökan om sommartider i kommunens lokaler senast 2/4 (pdf) 
Prioritering vid bokning av tider på CC i Tibblehallen 
Regler för hyra av Täby Kommuns idrottslokaler (pdf) 

Barn- och ungdomsverksamhet
Riktlinjer för ideella föreningar i Täby (Policy) 
Ulf Blomdahls föredrag om Ung livsstil i Täby 2014 

Bidragsbestämmelser
Bidragsbestämmelser 2017 (pdf) 

Föreningsjubileer
Uppvaktning vid föreningsjubileer (word) 
Uppvaktning vid föreningsjubileer (pdf) 

Handikappverksamhet
Ansökan om grund- och lokalbidrag handikappförening(word) 
Ansökan om grund- och lokalbidrag handikappförening(pdf) 
Ansökan om verksamhetsbidrag till funktionshindersförening (word) 
Ansökan om verksamhetsbidrag till funktionshindersförening (pdf) 

Hyresbidrag
Ansökan om Hyresbidrag (pdf) 

Kulturverksamhet
Ansökan om arrangemangsstöd (word) 
Ansökan om arrangemangsstöd (pdf) 
Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar (pdf) 

Lotterier
Ansökan om tillstånd för lotteri enligt §15 Lotterilagen (word) 
Ansökan om tillstånd för lotteri enligt §15 Lotterilagen (pdf) 
Ansökan om tillstånd för lotterier enligt §17 Lotterilagen (word) 
Ansökan om tillstånd för lotterier enligt §17 Lotterilagen (pdf) 

Närvarokort
Lok-ansökan Täby kommun 2016 (excel) 
Underlag för ansökan om statligt LOK till RF 2017 (Excel) 
Lok-ansökan Täby kommun 2017 (excel) 
Närvarokort 2016 (excel, uppdaterad 20151230) 
Närvarokort 2017 (excel) 
Närvarokort 2018 (excel) 
Närvarokort 2018 Kalender januari-juni (excel) 
Närvarokort 2018 Kalender juli-december (excel) 
Underlag för ansökan om statligt LOK till RF 2016 (Excel) 

Pensionärsverksamhet
Ansökan om lokalbidrag till pensionärsföreningar (word) 
Ansökan om lokalbidrag till pensionärsföreningar (pdf) 

Registrering av förening
Ansökan om föreningsregistrering hos Kultur och fritidsnämnden (word) 
Ansökan om föreningsregistrering hos Kultur och fritidsnämnden (pdf) 
För uppdatering av föreningsuppgifter (pdf) 

Taxor och avgifter
Avgifter i kommunens lokaler och anläggningar från och med 170101 
Avgifter i kommunens lokaler och anläggningar från och med 170701 
Avgifter i kommunens lokaler och anläggningar från och med 180101 
Avgifter i kommunens lokaler och anläggningar för 160101-160630 (pdf) 

Årets Ungdomsledare och Årets Idrottspris
Ansökan Årets Idrottspris (pdf) 
Ansökan Årets Ungdomsledare (pdf) 

Övrig information
Information kring hyra av idrottshall för barnkalas (pdf) 
Så här bokar du en lokal (pdf) 
Instruktion för passage till kommunens lokaler och anläggningar (pdf) 
Öppettider i kommunens lokaler och anläggningar 2016-2017 (pdf) 
Öppettider i kommunens lokaler och anläggningar 2018-2019 (pdf) 
Öppettider i kommunens lokaler och anläggningar 2017-2018 (pdf) 

Övriga blanketter
Ansökan om Särskilt bidrag (word) 
Ansökan om samverkansbidrag (word) 
Ansökan om samverkansbidrag (pdf) 
Ansökan om Särskilt bidrag (pdf) 
PUL-blankett (Personuppgiftslagen) 
Uppföljning samverkansbidrag (word) 
Uppföljning samverkansbidrag (pdf) 

Showall